Lịch âm dươngToday

Giải đáp tư vấn

Câu hỏi mới nhất

cách hóa giải phạm sao quả tú
Nguyễn Thị Thanh Bình
binhnguyennv.vn@gmail.com

Em sinh ngày 27/3/1985 AL, theo nội dung bài viết thì được biết em phạm sao Quả Tú, mong nhận được cách hướng dẫn hóa giải. Xin chân thành cảm ơn Xem tiếp

Vào Thứ Sáu hàng tuần, Click vào đây để đặt câu hỏi, vấn đề của bạn sẽ được Cô Ngọc Cầm tư vấn hoàn toàn miễn phí (dành cho 2 câu hỏi sớm nhất)

  • Lá số tử vi
Thứ ba 04/06/2013

Căn duyên tiền định của Chồng tuổi Giáp Tuất

Bạn thường băn khoăn không biết mình và anh ấy nên duyên chồng vợ có tốt hay không? Theo dõi lọat bài trích Căn duyên tiền định của Dương Công Hầu, bạn sẽ thấy sự chính xác không ngờ trong các trường hợp, Bài viết này dành cho các gia đình có người chồng tuổi Giáp Tuất


Trai Tuổi Giáp Tuất và căn duyên tiền định
1. Đại Kỵ Hiệp Hôn

 

Trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất.

1. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu
Chồng vợ đồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

2. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

3. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất Dậu
Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

4. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

5. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

6. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Quí Dậu
Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

7. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 33, 35, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Giáp Tuất sanh tháng 6, 2, 7, 3, 8, 10 và tháng 9 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 7, 8, 10 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.
 

2. Hiệp Hôn tốt và ở đặng

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh no ấm và an vui.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ hiền, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cung có phần hạp, ở đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, lo tính việc chi cũng đặng thông suốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi, hay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hòa thuận, ở với nhau nên kiên cố làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về ý tình nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ thông minh v à k ỹ l ư ỡng, ăn n ói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung ở làm ăn nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh có duyên, vui vẻ bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI NHÂM NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong mình có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI QUÍ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giự tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau cần năng ngày hậu cũng đặng trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố.

 

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi.
Tánh người vợ chân hay đi, lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI B ÍNH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI ĐINH HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thịnh vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay lám có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tiền tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu trung bình.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi CANH NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau đồng lo làm ăn tốt.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

- Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

- Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

- Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

- Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

- Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

- Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

- Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

- Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

- Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

- Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

- Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

- Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

- Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

- Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

- Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.

5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con  

Dương Công Hầu


Tác giả: Admin | Đã xem: 14072

  • Điểm trung bình của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

    Click để đánh giá bài viết

Từ khóa: trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ hiệp hôn, Căn duyên tiền định của Chồng tuổi Giáp Tuất, tuổi Giáp Tuất lấy vợ tuổi nào tốt nhất,