Lịch âm dươngToday

Giải đáp tư vấn

Câu hỏi mới nhất

Con muốn xem về tính cách và công danh sự nghiệp của bé
NQ Nguyễn
NNQUYNH@gmail.com

Dạ bé nhà con sinh lúc 21h53p ngày 1/8/2021 dương lịch ạ Xem tiếp
Cập nhật: Thứ tư - 14/09/2022

Vào Thứ Sáu hàng tuần, Click vào đây để đặt câu hỏi, vấn đề của bạn sẽ được Cô Ngọc Cầm tư vấn hoàn toàn miễn phí (dành cho 2 câu hỏi sớm nhất)

  • Lá số tử vi
Thứ hai 08/08/2022

Cách luận việc học hành, thi cử và thành tích đạt được trong Lá số tử vi

Cung Mệnh sẽ xác định được việc Bạn có hứng thứ đọc sách nhiều như thế nào, đây cũng chính là tiền đề để luận việc Học hành thi cử

Kỳ thi khán quan lộc cung cùng cung phụ mẫu , Quan lộc cung là thi tích cung phụ mẫu là thi lột oán lý thưởng m cùng cung phụ mẫu phát xạ đi lấy chiếu mệnh cung , cung phụ mẫu là tốt nhất tiếp theo là cung điền trạch cùng Quan lộc cung , tức lấy Quan lộc cung chỗ phát xạ tới lộc , quyền , khoa chiếu mệnh cung 〈 1〉 cung mệnh 〈2〉 cung phụ mẫu 〈3〉 cung điền trạch , mà cung phụ mẫu phát xạ tới lộc , quyền , khoa chiếu 〈 1〉 cung mệnh 〈2〉 cung điền trạch 〈3〉 Quan lộc cung , nhưng sao hóa kỵ không thể trùng như trùng không tốt.
Cung mệnh phát xạ xuất là nhìn đối với đọc sách có hay không hứng thú , nhập chiếu Quan lộc hoặc phụ mẫu , nhưng Quan lộc hoặc cung phụ mẫu không thể tự hóa kị thì là mình không hoan hỉ đọc sách , như tự hóa lộc , quyền , khoa thì muốn hay không nhìn tự tạo hóa.
Quan lộc cung hóa kị trùng cung phụ mẫu không tốt, khó coi là thi không đậu , lưu nguyệt cha mẹ cung trùng lưu niên tới Quan lộc cung cũng không tốt thi không đậu , kỳ thi lấy lưu niên hoặc lưu nguyệt cung phụ mẫu , Quan lộc cung nhìn , lưu nguyệt trùng lưu nguyệt chỉ có một tháng không tốt mà lấy đã , lưu nguyệt không thể trùng lưu niên cùng đại hạn , lấy đại hạn làm trọng , tức lưu nguyệt trùng đại hạn nhất định thi không đậu , như lưu nguyệt trùng lưu niên thì còn không nhất định. Lấy cung phụ mẫu tới sao hóa kỵ trùng bản mệnh Quan lộc cung thì nhất định thi không đậu , bất luận thi cái gì đều thi không đậu , như sao hóa kỵ nhập Quan lộc cung thì hội thi đậu , nhưng thành tích sẽ không quá tốt , như có tự hóa liền không.
Trước lấy đại hạn tới Quan lộc cung hoặc cung phụ mẫu bay ra nhìn năm nào là tốt , lại lấy lưu niên tới Quan lộc cung hoặc cung phụ mẫu phát xạ đi phát xạ xuất tìm lưu nguyệt , như đại hạn Quan lộc cung hóa quyền ngôi sao nhập ngọ cung chiếu tử cung thì năm Tý không tệ , lại lấy năm Tý tới Quan lộc cung bay ra tìm thời tiết và thời vụ , như là đại hạn Quan lộc cung hóa kị trùng tử cung thì năm Tý nhất định thi không đậu , không cần lại nhìn lưu niên bởi vì đã không thi gấp 64 ti khá huân đổi toán m hóa kị nhập bản mệnh Quan lộc cung , mà thay đổi lộc , quyền , khoa nhập mão cung , tị cung cùng vị cung , mà tháng giêng tại hợi cung thì biểu hiện ba tháng 〈 sửu cung 〉 cùng tháng năm 〈 mão cung 〉 kỳ thi là tốt , lấy ba tháng là tốt nhất , bởi vì ba tháng một viên tại ba tháng tới Quan lộc cung , một viên chiếu ba tháng cung mệnh , một viên chiếu ba tháng cung tài bạch. Mà tháng năm thì là một viên tại cung mệnh , một viên tại Quan lộc cung , một viên chiếu cung tài bạch , mà tháng sáu là kị trùng chi nguyệt không tốt. Như lưu nguyệt tới Quan lộc cung hóa kị trùng bản mệnh tới Quan lộc cung thì nhất định thi không đậu , lệ đại hạn Quan lộc cung hóa kị nhập vị cung , hóa quyền nhập ngọ cung thì biểu tử năm kỳ thi tốt , mà năm Sửu kỳ thi không tốt là kị trùng chi vị thi không đậu.
Quan lộc cung phi xuất không muốn trùng cung mệnh cùng Quan lộc cung , Quan lộc cung phát xạ đối với cung mệnh cùng Quan lộc cung muốn xem một thể luận.
Đại hạn Quan lộc cung hóa lộc tại tuất cung thì năm Tý thi cạch hối e bởi vì lộc chiếu chi vị là năm Tý tới Quan lộc cung. Như đại hạn tới Quan lộc cung biến thành tới lộc ngôi sao nhập vị cung thì năm Tý biểu hiện đi đến sửu cung chi nguyệt khiến thi cạch hối e mà thôi, độc ảnh vang đến thời tiết và thời vụ mà thôi, lấy chiếu Quan lộc cung chi lực lượng lớn hơn chiếu cung phụ mẫu chi lực lượng. Lộc quyền phân số khá cao , quyền khoa phân số khá là thấp , nhưng đều là tốt.
Việc học hành cũng khán quan lộc cung như phát xạ lộc , quyền , khoa nhập chiếu cung phụ mẫu thì việc học hành rất thuận lợi nhuận , như phi hóa kỵ nhập phụ mẫu thì sẽ có nghỉ học tới trạng thái , như cung phụ mẫu phát xạ phi hóa kỵ nhập Quan lộc cung cũng có nghỉ học hiện tượng.
Quan lộc cung tự hóa thì việc học hành nhìn tự tạo hóa , sẽ có sinh sản nhân tố mà quấy nhiễu , không hóa kỵ năm sinh mà tự hóa kị đều là tới từ bản thân chi nhân làm , có năm sinh kị lại tự hóa là bên ngoài đến nhân tố quấy nhiễu trở ngại.
Quan lộc cung hoặc cung phụ mẫu can cung tọa mậu , can nhâm tả phụ hữu bật hóa khoa mà khoa tinh có nhập tam hợp phương hoặc phụ mẫu tật ách tuyến , đọc sách phần lớn hội trùng tu hoặc nặng thi chi ý , nhập đối chiếu sức mạnh lớn , tức mậu năm cùng nhâm sinh năm nhân tả phụ hữu bật hóa khoa tại cung mệnh , Quan lộc cung hoặc cung phụ mẫu thì có thi lại hiện tượng.
Cung mệnh hoặc cung phụ mẫu có văn xương hoặc sao văn khúc chưa hẳn thư đậu rất cao , công danh muốn nhìn Quan lộc cung hoặc cung phụ mẫu phát xạ xuất nhìn , như từ cung mệnh phát xạ xuất tịnh không cần thiết không hoan hỉ hoặc vui vẻ đọc sách.
Quan lộc cung hóa kị trùng cung phụ mẫu hoặc cung phụ mẫu tự hóa kị thì thành tích sẽ không rất cao.
Thiên cơ , thiên đồng , thiên lương , thái âm thuộc văn khoa , thất sát , phá quân , tham lang , liêm trinh thuộc khoa học tự nhiên , văn xương văn khúc thuộc ngữ văn khoa , cự môn nhập điền trạch thuộc loại thổ mộc.
Cự môn thiên lương thuộc y khoa , liêm trinh , phá quân , thất sát thuộc điện tử lấy nhập tam hợp hoặc cung phụ mẫu làm chuẩn.
Nhìn đọc sách chi trọng điểm tại phụ mẫu , cung huynh đệ 〈 là người sinh ra thứ hai đại hạn thuộc đọc sách hạn 〉 lấy đại hạn thuận nghịch hành định văn thư cung , thuận hành lấy cung phụ mẫu tới cung thiên di hóa khoa chỗ chiếu tới cung vị là bên ngoài đọc sách ngăn chi niên , nghịch hành pằng kê mang thai giá trị 軐 m tới cung thiên di hóa khoa chỗ chiếu tới cung vị là bên ngoài đọc sách ngăn chi niên.
Bản mệnh cung mệnh hoặc văn thư cung có ngồi tả phụ , hữu bật 〈 mặc kệ một viên hoặc hai khỏa , mặc kệ có hay không hóa khoa 〉 lúc dễ có nghỉ học , thi lại , trùng tu tới hiện tượng , tại tật ách hoặc cung nô bộc cũng có này hiện tượng , tả phụ , hữu bật chủ thi lại , trùng tu , tu học có trọng chi hiện tượng.
Lấy văn xương , sao văn khúc tới hóa khoa , kị biết bên ngoài thích hay không hoan đọc sách không , nhược sao văn xương tọa cung phụ mẫu chủ thông minh , nhưng văn xương phải tự hóa kị thì chủ dù thông minh nhưng bản thân không hoan hỉ đọc sách , bởi vậy có lúc đọc sách sẽ không vượt qua này hạn , nhược cung phụ mẫu tự hóa kị biết bên ngoài đọc sách hạn , thì còn muốn lại nhìn to lớn hạn tới Quan lộc cung , bởi vì có lúc có không phải đậu không thể hoặc bán công nửa đậu chi tình hình , sao thiên đồng tọa Quan lộc cung chủ người này chơi tính trọng , là lười biếng tinh lạc Quan lộc cung , không thích đọc sách đọc sách không được nhận chân , sao thiên phủ tọa Quan lộc cung chủ thông minh nhưng đọc sách không được tập trung , một dạng, thọ ngôi sao đều có này hiện tượng , thọ ngôi sao tọa mệnh cung cũng cùng chủ thông minh không được tập trung vui mừng nhìn khóa bên ngoài đậu vật , văn xương , văn khúc hai khỏa đồng cung tại cung phúc đức không thích chính khóa vui mừng đậu văn nghệ , ngôn tình , sắc tình tiểu thuyết hoặc tạp chí. Quan lộc cung tới tứ hóa chủ trường học thành tích tốt xấu , tức khán quan lộc cung tới tứ hóa nhập thứ ba phương tứ chính cung vị , mà lấy nhập đối cung chi lực lượng khá là cường , lộc tinh chủ thành tích tốt nhưng không nhất định đứng hàng đầu , quyền tinh chủ hảo học , nhưng cũng không nhất định đứng hàng đầu , nhưng thành tích cũng không hội quá kém , khoa tinh chủ thành tích vững vàng , mỗi khoa đều rất phẳng đồng đều , lộc quyền đồng cung trường học thành tích tất đứng hàng đầu.
Cung điền trạch tới sao tứ hóa chủ gia dạy , lộc ngôi sao biểu hiện người nhà nhân viên đối đãi nhau hòa thuận dung hợp , quyền tinh chủ gia trưởng bận rộn không ngừng dạy dỗ , tử nữ khá là nghịch ngợm , quyền ngôi sao cùng lộc tinh đại học nhiều là người làm ăn nhà đình , gia trưởng khá là lao lục bận rộn sinh ý sơ với quản giáo , khoa tinh chủ gia dạy tốt , thư hương nhà , nhân viên công vụ nhà đình , sao hóa kỵ chủ gia dạy không tốt, khó coi , cung điền trạch hóa khoa chiếu mệnh cung hoặc tự hóa khoa chủ gia dạy tốt , rót cho tham nhìn , gia giáo cùng bốn phía tới hoàn cảnh cũng có quan hệ nguyên nhân bởi vậy ứng nhìn bên ngoài cầu học chi tình hình.
Đọc sách hạn lấy bản mệnh cung phụ mẫu hoặc cung huynh đệ 〈 nhìn to lớn hạn thuận nghịch 〉 tới cung thiên di hóa khoa nơi cư trú tới cung lưu niên là bên ngoài đọc sách chi niên hạn , như chỗ phát xạ tới sao hóa kỵ tại khoa trước đó lúc thì lấy kị là bên ngoài niên hạn.
Kỳ thi lấy lưu niên tới Quan lộc cung phát xạ tới lộc , quyền , khoa có hay không chiếu mệnh cung hoặc chiếu cung điền trạch , có chiếu thì có bảng trên khả năng , nhược hóa kị trùng mệnh hoặc cung điền trạch thì thi không lấy , Quan lộc phát xạ tới lộc quyền khoa nhập cung tật ách chiếu cung phụ mẫu cũng có thi đậu tới khả năng , nhưng chiếu huynh đệ không tính.
Nhược sao hóa khoa cùng sao hóa kỵ đối với trùng chiếu có thể kiểm tra lấy nhưng thành tích sẽ không tốt, nhược sao hóa kị trùng cung điền trạch cũng chủ thành tích không tốt, hóa kị nhập cung phu thê trùng Quan lộc cung lúc mặc kệ bên ngoài cung vị có hay không cát tinh , cát chiếu đều chủ khảo không lấy , trùng cung mệnh cũng cùng thi không lấy. Lưu niên Quan lộc cung hóa kị trùng phụ mẫu hoặc cung điền trạch chủ thành tích không rất nhận chân đọc sách , nhưng không nhất định thi không lấy.
Đọc sách hạn lấy bản mệnh cung phụ mẫu hoặc cung huynh đệ 〈 nhìn to lớn hạn thuận nghịch 〉 tới cung thiên di hóa khoa nơi cư trú tới cung lưu niên là bên ngoài đọc sách chi niên hạn , như chỗ phát xạ tới sao hóa kỵ tại khoa trước đó lúc thì lấy kị là bên ngoài niên hạn.
Kỳ thi lấy lưu niên tới Quan lộc cung phát xạ tới lộc , quyền , khoa có hay không chiếu mệnh cung hoặc chiếu cung điền trạch , có chiếu thì có bảng trên khả năng , nhược hóa kị trùng mệnh hoặc cung điền trạch thì thi không lấy , Quan lộc phát xạ tới lộc quyền khoa nhập cung tật ách chiếu cung phụ mẫu cũng có thi đậu tới khả năng , nhưng chiếu huynh đệ không tính.
Nhược sao hóa khoa cùng sao hóa kỵ đối với trùng chiếu có thể kiểm tra lấy nhưng thành tích sẽ không tốt, nhược sao hóa kị trùng cung điền trạch cũng chủ thành tích không tốt, hóa kị nhập cung phu thê trùng Quan lộc cung lúc mặc kệ bên ngoài cung vị có hay không cát tinh , cát chiếu đều chủ khảo không lấy , trùng cung mệnh cũng cùng thi không lấy. Lưu niên Quan lộc cung hóa kị trùng phụ mẫu hoặc cung điền trạch chủ thành tích không rất nhận chân đọc sách , nhưng không nhất định thi không lấy.
Báo danh lúc có ở quy định trong thời gian tuyển chọn ngày tốt báo danh , lấy lưu nhật tới can chi biến thành tới lộc , quyền , khoa tam cát tinh chiếu lưu niên của cung mệnh , Quan lộc cung , cung điền trạch ngày là báo danh nhật. Như nhìn tử nữ lấy cung tử nữ phát xạ tới tứ hóa có hay không nhập bản mệnh tới tam hợp phương , có nhập là cách cục cao 〈 nguyên cực thích hợp đều vỏ nhập bản mệnh bàn 〉 như chỗ phát xạ tới phi hóa kỵ nhập giao hữu hoặc cung huynh đệ thì nên chú ý tử nữ có khả năng biến hoại , như chỗ phát xạ tới lộc , quyền , khoa tam cát tinh chiếu bản mệnh cha mẹ cung hoặc Quan lộc cung thì tử nữ khá là hội đọc sách , như kị trùng cung phụ mẫu khá là sẽ không đọc sách , lại thành tích cũng không cao , quyền ngôi sao khá là cố gắng, lộc ngôi sao cùng khoa tinh khá là thông minh , nếu có lúc khá là không chăm chỉ. Như lấy cung phu thê phát xạ xuất tới sao tứ hóa chiếu cung phụ mẫu thì biểu hiện thê tới đọc sách cách cục rốt cuộc. Lục thân cung đều có thể này loại đẩy.


Tác giả: Admin | Đã xem: 68

  • Click để đánh giá bài viết

Từ khóa: Tử vi đấu sổ luận việc học hành , kỳ thi, Cách luận việc học hành, thi cử và thành tích đạt được trong Lá số tử vi,