Lịch âm dươngToday

Giải đáp tư vấn

Câu hỏi mới nhất

generic viagra https://discountshippteam.com/
stepsykex
tallenolubunmi@web.de

cialis generic
goodrx.com
Xem tiếp

Vào Thứ Sáu hàng tuần, Click vào đây để đặt câu hỏi, vấn đề của bạn sẽ được Cô Ngọc Cầm tư vấn hoàn toàn miễn phí (dành cho 2 câu hỏi sớm nhất)

Bốc phệ cách ngôn - Vĩnh Cao

(1997 lần xem - 434 lần tải)

Phàm bói là đạo thông với thần minh, vì thế đoán hung cát, quyết định điều lo lắng
nghi ngờ, do ở hòa tương âm dương, sự biến hóa linh diệu. Nên nghĩa thì rất tinh
mà việc thì rất lớn lao. Thánh Kinh có nói : hết sức chí thành thì có thể biết trước sự
việc. Nên người xem bói không thành thì chẳng đúng. Người đoán nói ẩu thì chẳng
linh. Đó là hai điều cần biết.
- Mọi khi thấy người đời cần việc thì bói mà một chữ Thành chẳng hiểu. Có kẻ thì
rượu chè be bét, có kẻ thì tà dâm chẳng tinh khiết, đến lúc cần kíp cầu khẩn cần
cảm ứng với thần minh, thì sao cảm được.
Lại có kẻ giàu có xem nhẹ chuyện bói nhờ bạn bè hoặc nô bộc bói hộ mà người
xem chẳng thực lòng cho nên bói chẳng ứng, chiêm nghiệm chẳng linh, liền kết tội
ở người bói mà chẳng tự biết lòng mình chẳng thành. Điều này hết sức đòi hỏi ở
người thầy bói.
Lại có kẻ làm thầy bói hiếu lợi, dụng bói đề đánh lừa, như kẻ bệnh tật cần bói tuy
chẳng phải là việc lớn, mà táng tận lương tâm, cấu kết với tăng nbi, đạo quan,
địnhlễ vật cúng cấp phiền toái, hoặc đoán bậy vì lợi, xem người đến bói giàu nghèo
mà đoán bậy lúc nhiều lúc ít, rồi tùy chùa, tùy đạo quan, tùy am bắt thế này thế nọ,
tụng kinh ra sao, người đi bói đâm hoang mang chẳng bếit dựa vào đâu. Với người
giàu có phì tổn thì dễ, người nghèo khó lắm lúc phải nợ nần, bán đồ bán đạc. Rồi
khi bệnh lành thì bảo là đủ lễ vật, bệnh nhânchết lại bảo tụng kinh này nọ không đủ,
mà khi chết rồi thì có ích gì. Đó là cái hại của tăng, đạo. Lại có kẻ mới học về y,
mạch lý, chưa rõ mà cứ hỏi họ tên nơi ở của người bệnh để cáo mà tiến cử, mà
nào biết người bói chẳng đủ sức lo lễ vật, đó là cái hại của bọn lang băm.
- Đó là cái hại mà đâu đâu cũng có. Ta từ khi buông rèm xem bói không mê hoặc,
không vọng đoán, xem xét đoán quẻ và xem kỹ càng, không gì không ứng, đó
không phải là cái học chẳng tinh mà đoán bậy. Vậy nay học đã khá tinh, nên viết
sách Bốc Phệ Chính Tông, xin người cao minh chỉ bảo. Chỉ sợ con người đi xem
bói lòng chẳng thành nên chẳng đúng, nên đoán chẳng linh nghệm mà thôi. Nên
thành tâm là đầu vậy.