Tử vi 12 con giáp năm 2013 - Phong thủy chuyển vận - Fengshuiexpress.net - 091 421 0008

FENGSHUIEXPRESS.NET & PHONGTHUYCHUYENVAN.VN

Thứ sáu 31/10/2014 - :

Đăng nhập

Lịch âm dương

Tử vi 12 con giáp năm 2013

Tử vi 12 con giáp năm 2013

Tử vi 12 con giáp năm 2013

Xem vận số chi tiết cho từng tuổi trong con giáp trong năm Quý Tỵ 2013

So với năm Nhâm Thìn 2012, Quý Tỵ 2013 có nhiều yếu tố giúp tăng thêm may mắn nhiều hơn vì Cửu tinh 2013 trùng với phương vị cửu tinh nguyên thủy trong Hậu thiên bát quái. Bát tự thời khắc đầu tiên năm  Quý Tỵ xuất hiện đầy đủ cà Ngũ hành: 2 Mộc, 2 Thủy, 2 Thồ, 1 Kim và 1 Hỏa. Điều này hứa hẹn tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau và không như những năm trước, bất ổn về chính trị và xung đột sẽ giảm đáng kể trong năm mới. Đây sẽ là 1 năm tốt sau 1 chuỗi các năm không tươi sáng.

Mời các bạn xem Tử vi 2013 cho Dương Nữ - Đinh Tỵ 37 tuổi; Phần chi tiết cho các tuổi còn lại, chúng tôi sẽ lần lượt đưa bài thêm mỗi ngày (Các dòng in đậm là đã có bài đưa lên Fengshuiexpress.net).

Hoặc chỉ 10.000đ, bạn đã có tử vi chi tiết năm 2013 cho riêng mình từ Cô Ngọc Cầm sớm nhất (60 phút kể từ khi phí dịch vụ chuyển vào tài khoản). Xem số tài khoản trong 
hướng dẫn thanh toán.

Tử vi chi tiết cho từng tuổi năm 2013 Quý Tỵ sẽ được gởi vào email của Quý khách hàng CŨ - THÂN THIẾT lần lượt từ 12/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012

  Nam mạng Nữ mạng
Bính Tý – 18 tuổi Nam mạng Quý Tị 2013 (4.6 điểm) Bính Tý – 18 tuổi Quý Tị 2013 – Nữ Mạng
Giáp Tý – 30 tuổi Nam mạng Quý Tị 2013 Giáp Tý – 30 tuổi Quý Tị 2013 – Nữ Mạng
Nhâm Tý – 42 tuổi – Dương Nam – Quý Tị 2013 Nhâm Tý – 42 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Canh Tý 54 tuổi – Dương Nam – Quý Tị 2013 Canh Tý 54 tuổi Nu mạng Quý Tị 2013
Mậu Tý 66 tuổi – Dương Nam – Quý Tị 2013 Mậu Tý 66 tuổi – Nữ mạng Quý Tị 2013
Bính Tý 78 tuổi – Dương Nam – Quý Tị 2013 Bính Tý 78 tuổi – Nữ mạng Quý Tị 2013
Giáp Tý 90 tuổi Nam mạng Quý Tị 2013 Giáp Tý 90 tuổi nữ mạng Nhâm Tý 2013
Sửu Đinh Sửu 17 tuổi - Quý Tị 2013 - Nam Mạng (5.2 điểm) Đinh Sửu 17 tuổi - Quí Tị 2013 - Nữ mạng
Ất Sửu 29 tuổi – Quý Tị 2013 – Nam Mạng Ất Sửu 29 tuổi – Quý Tị 2013 – Nữ Mạng
Quý Sửu 41 tuổi – Quý Tị 2013 – Nam mạng Quý Sửu 41 tuổi – Quý Tị 2013 – Nữ mạng
Tân Sửu – 53 tuổi – Âm Nam – năm Quý Tị 2013 Tân Sửu 53 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Kỷ Sửu 65 tuổi – Âm Nam – năm Quý Tị 2013 Kỷ Sửu 65 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Đinh Sửu 77 tuổi Nam mạng Quý Tị 2013 Đinh Sửu 77 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Ất Sửu 89 tuổi – Nam Mạng – Quý Tị 2013 Ất Sửu 89 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Dần Bính Dần 28 tuổi – Quý Tị 2013 – Nam Mạng Bính Dần 28 tuổi – Quý Tị 2013 – Nữ Mạng
Giáp Dần 40 tuổi – Quý Tị 2013 – Nam mạng Giáp Dần 40 tuổi – Nữ mạng – năm Quý Tị 2013
Nhâm Dần – 52 tuổi – Dương Nam – năm Quý Tị 2013 Nhâm Dần 52 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Canh Dần 64 tuổi – Nam Mạng – Quý Tị 2013 Canh Dần 64 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Mậu Dần 76 tuổi Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Mậu Dần 76 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Bính Dần 88 tuổi Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Bính Dần 88 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Mẹo Đinh Mẹo 27 tuổi – Quý Tị 2013 – Nam mạng Đinh Mẹo 27 tuổi Nữ mạng – năm Quý Tị 2013
Ất Mẹo 39 tuổi – Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Ất Mẹo 39 tuổi – Nữ mạng – năm Quý Tị 2013
Quý Mẹo 51 tuổi – Âm Nam – năm Quý Tị 2013 Quý Mẹo 51 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Tân Mẹo 63 tuổi Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Tân Mẹo 63 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Kỷ Mẹo Âm Nam 75 tuổi năm Quý Tị 2013 Kỷ Mẹo 75 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Đinh Mẹo 87 tuổi Âm Nam – năm Quý Tị 2013 Đinh Mẹo 87 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Thìn Mậu Thìn 26 tuổi – Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Mậu Thìn 26 tuổi – Nữ mạng – năm Quý Tị 2013
Bính Thìn 38 tuổi – Dương Nam – năm Quý Tị 2013 Bính Thìn 38 tuổi – Nữ mạng – năm Quý Tị 2013 (5.6 điểm)
Giáp Thìn 50 tuổi – Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Giáp Thìn – 50 tuổi – Nữ mạng – Quý Tị 2013
Nhâm Thìn 62 tuổi Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Nhâm Thìn – 62 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Canh Thìn 74 tuổi Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Canh Thìn 74 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Mậu Thìn 86 tuổi Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Mậu Thìn 86 tuổi Nữ mạng – năm Quý Tỵ 2013
Tỵ Kỷ Tỵ 25 tuổi Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Kỷ Tỵ 25 tuổi Nữ Mạng – năm Quý Tị 2013
Đinh Tỵ 37 tuổi – Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Đinh Tỵ 37 tuổi – Nữ mạng – năm Quý Tị 2013
Ất Tỵ 49 tuổi – Âm Nam – Quý Tị 2013 Ất Tỵ 49 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Quý Tỵ 61 tuổi – Nam mạng năm Quý Tị 2013 Quý Tỵ Nữ mạng 61 tuổi – Quý Tị 2013
Tân Tỵ 73 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Tân Tỵ 73 tuổi -Nữ mạng – Quý Tị 2013
Kỷ Tỵ 85 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Kỷ Tỵ 85 tuổi Nữ Mạng – Quý Tị 2013
Ngọ Canh Ngọ 24 tuổi – Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Canh Ngọ 24 tuổi – Dương Nữ – năm Quý Tị 2013
Mậu Ngọ – 36 tuổi Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Mậu Ngọ 36 tuổi Nữ Mạng – năm Quý Tị 2013
Bính Ngọ 48 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Bính Ngọ 48 tuổi nữ mạng – Quý Tị 2013
Giáp Ngọ 60 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Giáp Ngọ 60 tuổi – Nữ mạng Quý Tị 2013
Nhâm Ngọ 72 tuổi nam mạng năm Quý Tị 2013 Nhâm Ngọ 72 tuổi – Nữ mạng – Quý Tị 2013
Canh Ngọ 84 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Canh Ngọ – 84 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Mùi Tân Mùi 23 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Tân Mùi 23 tuổi – Nữ Mạng – năm Quý Tị 2013
Kỷ Mùi 35 tuổi Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Kỷ Mùi 35 tuổi Nữ Mạng – năm Quý Tị 2013
Đinh Mùi 47 tuổi Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Đinh Mùi 47 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Ất Mùi 59 tuổi Nam mạng Quý Tị 2013 Ất Mùi 59 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Quý Mùi 71 tuổi Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Quý Mùi Nữ mạng 71 tuổi – Quý Tị 2013
Tân Mùi 83 tuổi – Nam mạng năm Quý Tị 2013 Tân Mùi – 83 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Thân Nhâm Thân 22 tuổi Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 (5.6 điểm) Nhâm Thân 22 tuổi Nữ Mạng – năm Quý Tị 2013
Canh Thân 34 tuoi – Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Canh Thân 34 tuoi – Nữ Mạng – năm Quý Tị 2013
Mậu Thân 46 tuổi Nam mạng – Quý Tị 2013 Mậu Thân 46 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Bính Thân – 58 tuổi nam mạng – Quý Tị 2013 Bính Thân – 58 tuổi nữ mạng – Quý Tị 2013
Giáp Thân 70 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Giáp Thân 70 tuổi – Nữ mạng – Quý Tị 2013
Nhâm Thân 82 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Nhâm Thân 82 tuổi Nữ mạng năm Quý Tị 2013
Dậu Quý Dậu 21 tuoi Nam Mạng – Quý Tị 2013 (5.2 điểm) Quý Dậu 21 tuoi Nữ Mạng – Quý Tị 2013
Tân Dậu 33 tuổi – Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Tân Dậu 33 tuổi – Nữ Mạng – năm Quý Tị 2013
Kỷ Dậu 45 tuổi – Nam mạng – Quý Tị 2013 Kỷ Dậu 45 tuổi – Nữ mạng – Quý Tị 2013
Đinh Dậu 57 tuổi – Na mạng – Quý Tị 2013 Đinh Dậu 57 tuổi – Nữ mạng – Quý Tị 2013
Ất Dậu 69 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Ất Dậu 69 tuổi – Nữ mạng Quý Tị 2013
Quý Dậu 81 tuổi Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Quý Dậu – 81 tuổi Nữ Mạng – Quý Tị 2013
Tuất Giáp Tuất 20 tuổi Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Giáp Tuất 20 tuổi Nữ Mạng – năm Quý Tị 2013
Nhâm Tuất 32 tuổi Nam Mạng – năm Quý Tị 2013 Nhâm Tuất 32 tuổi Nữ Mạng – năm Quý Tị 2013
Canh Tuất 44 tuổi – Nam mạng – Quý Tị 2013 Canh Tuất 44 tuổi – Nữ mạng – Quý Tị 2013
Mậu Tuất 56 tuổi Nam mạng Quý Tị 2013 Mậu Tuất 56 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Bính Tuất 68 tuổi Nam mạng – năm Quý Tị 2013 Bính Tuất 68 tuổi -Nữ mạng Quý Tị 2013
Giáp Tuất 80 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Giáp Tuất 80 tuổi – Nữ mạng – Quý Tị 2013
Hợi Ất Hợi 19 tuổi – Nam Mạng – Quý Tị 2013 (4.7 điểm) Ất Hợi 19 tuổi – Nữ Mạng – Quý Tị 2013
Quý Hợi – 31 tuổi Nam Mạng – Quý Tị 2013 Quý Hợi – 31 tuổi Nữ Mạng – Quý Tị 2013
Tân Hợi 43 tuổi – Nam mạng năm Quý Tị 2013 Tân Hợi – 43 tuổi Nữ mạng Quý Tị 2013
Kỷ Hợi 55 tuổi Nam mạng – Quý Tị 2013 Kỷ Hợi 55 tuổi Nữ mạng – Quý Tị 2013
Đinh Hợi 67 tuổi Nam mạng năm Quý Tị 2013 Đinh Hợi 67 tuổi – Nữ mạng – Quý Tị 2013
Ất Hợi 77 tuổi Nam Mạng – Quý Tị 2013 Ất Hợi 77 tuổi nữ mạng – Quý Tị 2013
 

Tác giả: Ngọc Cầm

Đã xem: 55342


Tổng số điểm của bài viết là: 291 trong 64 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Dịch vụ kỳ thư

        
Kỳ thư Sim Cát tường
(Mong ước thành hiện thực ngay trong 30 ngày đầu)


Kỳ thư định danh
(Đặt tên cho con)

 
Cầu tự ưu sinh
(Chọn năm sinh con)

 Kỳ thư thuận cát
(Cải biến hình tướng vận tài phú)


 

Đối tác hữu ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến

Name: Tổng đài

Câu hỏi mới nhất

xem phong thủy số điện thoại

Nguyễn Đức Quốc - nguyenducquocninhhoa123@gmail.com

em muốn hỏi số điện thoại em đang dùng 0968956115 có hợp với em không? em sinh ngày 22/1/1985 theo lịch dương

Cập nhật : Thứ ba - 28/10/2014 23:11

Số điện thoại giúp ước mơ trở thành hiện thực từ 30 ngày đầu sử dụng!!!

Số điện thoại giúp ước mơ trở thành hiện thực từ ngay 30 ngày đầu sử dụng