Căn duyên tiền định GÁI tuổi Giáp Tý - Phong thủy chuyển vận - Fengshuiexpress.net - 091 421 0008

FENGSHUIEXPRESS.NET & PHONGTHUYCHUYENVAN.VN

Thứ bảy 25/10/2014 - :

Đăng nhập

Lịch âm dương

Căn duyên tiền định GÁI tuổi Giáp Tý

Căn duyên tiền định GÁI tuổi Giáp Tý

Căn duyên tiền định GÁI tuổi Giáp Tý

Mỗi người sinh ra ai cũng được trời định sẵn những căn duyên tốt xấu.tuỳ theo sự quyết định của chính bản thân chúng ta.
1. GAI TUỔI GIÁP TÝ ĐẠI KỴ HIỆP HÔN
 
*VỢ tuổi Giáp Tý gặp Chông tuổi ĐINH MÃO
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Ở đời với nhau phạm (biệt ly và tuyệt mạng)
 Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn  rồi  mà  gặp  những  năm  nói  trên  thì  hay  sanh  việc  buồn  và  xung  khắc  hoặc  chịu cảnh xa vắng.
tuổi  này  trai  hay  gái  sanh  nhằm  tháng  4  tháng  10  trong đờI  sống  hay  xảy  việc buồn phiền bất đồng ý kiến, đến ngày chót khó  nên đôi.
tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng tý mới nhằm căn duyên.
 
*  VỢ tuổi Giáp Tý gặp Chồng tuổi Đinh Mùi
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

ở đời với nhau phạm (biệt ly)
 
  * VỢ tuổi Giáp Tý gặp Chồng tuổi Nhâm Tý
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

ở đời với nhau phạm (biệt ly)
 
*VỢ tuổi Giáp Tý gặp Chồng tuổi Ất Mẹo
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)
 
 * VỢ tuổi Giáp Tý gặp Chồng tuổi Đinh Tỵ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

ở đời với nhau phạm  (biệt ly)
 
* VỢ tuổi Giáp Tý gặp Chồng tuổi Nhâm Tuất
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

ở đời với nhau phạm (biệt ly)
 
2.GÁI TUỔI GIÁP TÝ HIỆP HÔN Ở ĐẶNG TỐT

Vợ tuổi giáp tý gặp chồng tuổi giáp tý
 (vợ chồng cùng một tuổI)

  LờI giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt,
Gặp số Tam  Vinh  Hiển  vợ  chồng đặng  có  danh  giá  và  quyền  tước,  nhiều  người  hay  thương mến, hào tài ấm no, hào con, rất ít hoặc không con, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
 người vợ tánh sánh lanh lẹ, hay giao thiệp hay lo tính, ăn nói việc chi cũng dễ, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, sống chung với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.
 
VỢ tuổi GIÁP TÝ gặp Chng tui T SU
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời  giải: Chồng  tuổi  này  gặp  người  vợ  tuổi  này ở đời  với  nhau không đặng  tốt,
gặp  số  Nhì  Bần  Tiện  vợ  chồng  phải  chịu  cảnh  thiếu  nghèo,  làm ăn  không đặng  phát đạt,  khó  tạo  giữ  của, hào  tài đủ  dùng, hào con  thiểu  số,  vật  dụng  trong  nhà  thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, hay lo tính, ăn nói việc chi cũng dễ, tánh tình vợ chồng hòa  hạp, ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no.
Kết  luận: Cảnh  vợ  chồng  này ở  với  nhau không đặng  tốt, ngày  hậu đặng trung bình.
 
 VỢ TUÔI GIÁP TÝ gặp Chồng tui BÍNH DN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà  sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, hay lo tính, ăn nói việc chi cũng dễ, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
  
 VỢ tuổi GIÁP TÝ Chồng tuổi MẬU THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản thân ít đặng vui vẻ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng ấm no.
 
 VỢ tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng tốt.
 
 VỢ tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi MẬU THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no.
 
VỢ tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi KỶ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no.
 
VỢ  tuổi GIÁP TÝ Chồng tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bìnhTánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay  lo tính, hay giao thiệp, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường.
 
 VỢ  tuổi GIÁP TÝgặp Chồng tuổi TÂN HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít
Tánh người vợ khôn ngoan, tánh sáng, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh tình chồng vợ  hòa hợp, ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên cửa nhà.
 
 
 VỢ tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý lo tính thông suốt, trong ngoài đặng thuận ý, hào tài  tương vượng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay giao thiệp, bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình vợ
chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên  nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
 *VỢ tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi MẬU NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.
 
* VỢ tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, tánh tình chồng vợ hay xung ý, lời nói không hòa thuận, nên kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới t ốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.
 
 *VỢ  tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, đến sau đặng ấm no, hào tài  đủ dùng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, t ình vợ chồng  hòa hạp, chung ở với nhau cần siêng năng làm ăn nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung lo và kiên trì củng cố.

 *VỢ  tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi TÂN DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, có quí nhơn giúp đở, hào tài trung bình, hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng có phần  hòa hợp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiếu phước.
 
 *VỢ  tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt, đặng nhiều người mến thương ,
hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính hay giao thiệp, bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn mới đặng .
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng hưởng cảnh ấm no yên vui.  
 
* VỢ  tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng tốt.
  
 *VỢ  tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi MẬU THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no.
 
*VỢ  tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi KỶ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no.
 
 
 *VỢ  tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường.
 
 *VỢ tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi TÂN HỢI  
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít
Tánh người vợ khôn ngoan, tánh sáng, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn phát đạt.
 
*VỢ  tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng  vui vẻ, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn đặng ấm no đủ đầy.
 
 *VỢ  tuổi GIÁP TÝ gặp Chồng tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

 
Fengshuiexpress.net chúc các bạn HẠNH PHÚC!

Tác giả: Admin

Đã xem: 5817


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Dịch vụ kỳ thư

        
Kỳ thư Sim Cát tường
(Mong ước thành hiện thực ngay trong 30 ngày đầu)


Kỳ thư định danh
(Đặt tên cho con)

 
Cầu tự ưu sinh
(Chọn năm sinh con)

 Kỳ thư thuận cát
(Cải biến hình tướng vận tài phú)


 

Đối tác hữu ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến

Name: Tổng đài

Câu hỏi mới nhất

hỏi chọn nghề

trương Thị Hoa - hoa5758@yahoo.com.vn

Con trai tôi sinh lúc 10 giờ đêm ngày 22/5/1995( dương lịch). vậy Ngọc Cầm cho tôi xin hỏi con trai tôi làm ngành nào là phù hợp nhất. Trân thành cảm ơn!

Cập nhật : Thứ sáu - 10/10/2014 10:20

Số điện thoại giúp ước mơ trở thành hiện thực từ 30 ngày đầu sử dụng!!!

Số điện thoại giúp ước mơ trở thành hiện thực từ ngay 30 ngày đầu sử dụng