Căn duyên Tiền định Vợ tuổi Quý Sửu - Phong thủy chuyển vận - Fengshuiexpress.net - 091 421 0008

FENGSHUIEXPRESS.NET & PHONGTHUYCHUYENVAN.VN

Thứ bảy 25/10/2014 - :

Đăng nhập

Lịch âm dương

Căn duyên Tiền định Vợ tuổi Quý Sửu

Căn duyên Tiền định Vợ tuổi Quý Sửu

Căn duyên Tiền định Vợ tuổi Quý Sửu

Nữ tuổi Quý Sửu chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc.Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định Gái tuổi Quý Sửu sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.
 Căn duyên Tiền định Vợ tuổi Quý Sửu 
1.Đại kỵ hợp hôn
.
 
Vợ tuổi Quí Sửu Chồng tuổi Tân Hợi
(Chồng vợ đồng 2 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (biệt ly).
 
Vợ tuổi Quí Sửu Chồng tuổi Canh Tuất
(Chồng vợ đồng 3 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng).
 
Vợ tuổi Quí Sửu Chồng tuổi Bính Ngọ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (biệt ly).
 
Vợ tuổi Quí Sửu Chồng tuổi Tân Sửu
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (biệt ly).
 
Vợ tuổi Quí Sửu Chồng tuổi Mậu Tuất
(Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng).
 
vợ tuổi Quí Sửu Chồng tuổi Bính Thìn
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (biệt ly).
 
 Vợ tuổi Quí Sửu Chồng tuổi Bính Thân
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (biệt ly).

lƯU Ý: Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 27, 29, 35, 39, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà  gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4,  tháng 10 trong đời hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định  gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên.
Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 5, 7, 4 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.
 
 2.hợp hôn tốt Ở đặng.
 
Vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi QUÍ SỬU
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo việc chi thường có quí nhơn giúp đở, hào tài  phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ hay lo, có duyên, vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt, đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.
 
 Vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi NHÂM TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt, lo tính đều thuận ý, hào tài  phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt đặng hưởng cảnh ấm êm. 
 
 Vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi KỶ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi  này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một
thời gian, qua hạn sẽ dựng tạo nên, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố  ngày hậu đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đến sau t o đặng nên nhà.
 
Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá và có chút ít quyền chức thêm tốt, trong ngoài đều thuận y ên, hào tài  bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng ấm no và an vui.
 
 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời  giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng  khá, trong ngoài sắp đặt đều  thuận ý, hào tài phátđạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh hạnh phúc an bình.
 
Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời  giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu
nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài  đủ dùng, hào con đông đủ,vật dụng
trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có
tay tạo giữ tiền tài , ý tình vợ chồng c ũng đặng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn n ên kiên
cố  ngày hậu đặng nên ấm no.
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí làm ăn đặng.
 
 Vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi QUÍ MẸO
 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài , ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.
 
Vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi NHÂM DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.
 
Vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi CANH TÝ
(Chồng lớn  hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn dựng nên sự nghiệp.
 
Vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi KỶ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, vợ chồng hòa thuận, nên kiên cố làm ăn mới đặng.
 
Vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi ĐINH DẬU
(Chồng lơn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương  vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.
 
Vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi ẤT MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn làm ăn tốt.
 
Vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi GIÁP DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổI)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện lo tính không đặng thông suốt, sự sống kém hẹp, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá cần năng làm ăn mới ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu làm ăn đặng.
 
vợ tuổi  QUÍ SỬU Chồng tuổi ẤT MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt, lo tính trong ngoài đều thuận ý, hào tài  thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi Đinh Tỵ
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.
 
vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi MẬU NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hạp ý, nên nhẫn nại làm ăn tốt.
 
vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi KỶ MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no.
 
vợ tuổi QUÍ SỬU Chồng tuổi CANH THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.
 
                                                                                                                                               Dương Công Hầu
                                                                                                                       Fengshuiexpress.net chúc các bạn hạnh phúc!

Tác giả: admin

Đã xem: 2380


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Dịch vụ kỳ thư

        
Kỳ thư Sim Cát tường
(Mong ước thành hiện thực ngay trong 30 ngày đầu)


Kỳ thư định danh
(Đặt tên cho con)

 
Cầu tự ưu sinh
(Chọn năm sinh con)

 Kỳ thư thuận cát
(Cải biến hình tướng vận tài phú)


 

Đối tác hữu ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến

Name: Tổng đài

Câu hỏi mới nhất

hỏi chọn nghề

trương Thị Hoa - hoa5758@yahoo.com.vn

Con trai tôi sinh lúc 10 giờ đêm ngày 22/5/1995( dương lịch). vậy Ngọc Cầm cho tôi xin hỏi con trai tôi làm ngành nào là phù hợp nhất. Trân thành cảm ơn!

Cập nhật : Thứ sáu - 10/10/2014 10:20

Số điện thoại giúp ước mơ trở thành hiện thực từ 30 ngày đầu sử dụng!!!

Số điện thoại giúp ước mơ trở thành hiện thực từ ngay 30 ngày đầu sử dụng