Lịch âm dươngToday

Giải đáp tư vấn

Câu hỏi mới nhất

Cần giúp đỡ cải vận.
Hà văn thảo
havanthao7979@gmail.com

Câu hỏi: - NỘI DUNG: Đang khủng hoảng tài chính xin được giúp đỡ cải vận! Cảm ơn!! - THÔNG TIN: Giới tính: Nam. Sinh ngày: 16/12/1998DL. Giờ sinh: 23 giờ đêm. Nơi sinh: Long An Họ tên: HA VAN THAO... Xem tiếp
Cập nhật: Chủ nhật - 23/10/2022

Vào Thứ Sáu hàng tuần, Click vào đây để đặt câu hỏi, vấn đề của bạn sẽ được Cô Ngọc Cầm tư vấn hoàn toàn miễn phí (dành cho 2 câu hỏi sớm nhất)

  • Lá số tử vi
Thứ hai 08/08/2022

Xem hành Hạn trong Lá số tử vi

Cách luận tiểu hạn và lưu niên chính xác và dễ hiểu

Tiểu hạn chủ một năm tới vinh khô hưu cữu , họa phúc nghèo thông. Tiểu hạn hết thảy nam mệnh thuận hành , nữ mệnh nghịch hành , mà không phút giây dương. Phàm thuộc dần ngọ năm tuất sinh ra , từ thìn cung bắt đầu một tuổi tiểu hạn , thân tử thìn sinh năm người , từ tuất cung bắt đầu một tuổi tiểu hạn , hợi mão vị sinh năm người , từ sửu cung bắt đầu một tuổi tiểu hạn , tị dậu năm Sửu sinh ra , từ vị cung bắt đầu một tuổi tiểu hạn. Nơi này tuổi là chỉ tuổi mụ. Tiểu hạn mỗi mười hai năm chuyển hoàn mệnh bàn một tuần , lại trở về nguyên lai cung vị.
Luận tiểu hạn họa phúc: nếu bàn về tiểu hạn cát hung như thế nào , thì ứng xem tiểu hạn đi tới cung vị , cùng cung nội tinh diệu tới miếu hãm thiện ác , hóa cát hóa hung là suy luận được căn cứ , nhìn pháp cùng đoạn đại hạn hoàn toàn nhất trí , đồng thời cũng nên xem tiểu hạn tới đối cung cùng tam hợp cung cát hung như thế nào , càng cần chú ý tiểu hạn đối cung chỗ đồ ảnh hưởng lực.

3 , lưu niên lưu niên bắt đầu pháp:
Lưu niên còn được gọi là thái tuế , hoặc lưu niên thái tuế , biểu hiện một năm tới cát hung họa phúc như thế nào. Bây giờ năm mậu dần , thì dần là cùng năm thái tuế , lấy tại mệnh bàn dần cung nhìn năm nay một năm vận khí , sang năm kỷ mão , thì lại lấy mão cung nhìn sang năm một năm vận khí. 199 0 niên canh ngọ , thì lại lấy ngọ cung nhìn nên năm một năm vận khí. 2 0 0 0 niên canh thìn , thì tìm địa bàn thìn cung , đã định nên năm cát hung. Lưu niên cùng tiểu hạn , mỗi mười hai năm chuyển hoàn mệnh bàn một tuần , lại trở về nguyên lai cung vị. Đồng thời , lúc lưu niên tại cung nào thời điểm , tiểu hạn nhất định sẽ tại tương ứng một cung. Như dần sinh năm nam mệnh , một tuổi lúc lưu niên tại dần cung , tiểu hạn tại cung thìn , hai tuổi lúc lưu niên tại mão cung , tiểu hạn tại cung tị. Cho nên mỗi địa chi là dần được lưu niên , tiểu hạn tại tất tại cung thìn , mỗi địa chi là mão được lưu niên , tiểu hạn tất tại cung tị. Từ đó có thể biết , lưu niên cùng tiểu hạn mỗi mười hai năm cái tuần hoàn , đồng thời rơi vào cùng mười hai năm trước giống nhau trên cung vị. Nhưng là mười hai năm trước được mỗi năm cùng sau mười hai năm được mỗi năm tuy là thái tuế tiểu hạn tại riêng phần mình giống nhau cung vị , mà bên ngoài cát hung căn bản cũng không có có thể giống nhau , thậm chí hoàn toàn không có có chỗ tương tự. Nguyên nhân là đi đại hạn đã cùng nguyên lai đại hạn cũng không giống nhau , đồng thời lưu niên được địa chi giống nhau , mà năm xưa của thiên can cũng đã phát sanh biến hóa , tự nhiên , lưu niên cùng tiểu hạn cùng mười hai năm trước chỗ chủ cát hung sự tình tượng liền sẽ không nói hùa.
Luận lưu niên thái tuế họa phúc: thái tuế chủ năm này một tuổi cát hung , thái tuế vui mừng cùng cát diệu đồng độ , như cung thái tuế bên trong thành lành ngôi sao lại nhập miếu vượng địa , thì tai họa nhẹ họa ít, thậm chí một năm đại cát , mà không bất kỳ không được thuận hoà hung sự. Thái tuế cùng sát diệu không thuận , nhược cùng hung thần cùng giá trị hoặc tương ngộ , thì sống tai hoạ. Nếu như thái tuế chỗ đến tới cung nội đa số ác diệu , lại tam phương sẽ có đông đảo hung tinh , hoặc gặp lưu niên sát tinh phi nhập cung thái tuế , chủ nhiều tứ ác thành hung. Thái tuế đi tới tấu sách , tướng quân , một mạch phù , thiên thương , thiên sứ , kình dương , đà la , hoả tinh , linh tinh , thiên không , địa kiếp , sao hóa kị chỗ , nếu chỉ gặp ví dụ trên một hai vị trí hung tinh , thì chủ nhân tài tán cách , hoặc tật bệnh thút thít không chờ cát hiện ra. Nhược thái tuế cùng đại hạn , tiểu hạn đồng đều gặp sát trọng , lại gặp sao hóa kỵ đồng cung hoặc gia hội , thì quan lại hồi xuống cấp hoặc mất chức các loại Quan tai họa , thường nhân tuyển tai hoạ ngoài ý muốn , mang thai nhân phải sanh thiếu tháng , tổn hại thai , tại mang bệnh nhân hoặc tuổi tác đã cao nhân , thì chủ tử vong. Nhược ác sát có ở đây không có địa chi xử nữ , phong bạo nguy nan , đại hung , nhược tuế hạn câu lâm ác sát hãm đất vô cát tinh , lại mệnh trung không cứu , chủ bên ngoài năm khó thoát , nhiều đến vong nguy. Nhược nguyên cung mệnh có kình dương hoặc đà la , hoặc là nguyên mệnh tam phương có kình dương đà la gia hội , mà năm xưa thái tuế đi tới Kình Đà chỗ chi phương , mà lại cung thái tuế tới tam phương tứ chính gặp có lưu dương hoặc lưu đà , là "Kình Đà điệt cũng ", một thân định gặp đại nạn , tai họa hối sâu nặng. Thái tuế phi hóa kỵ nhập thiên la địa võng lại gặp hung tinh. Nhược lưu niên là thìn năm hoặc năm tuất , thì thái tuế liền rơi vào thìn cung thiên la , tuất cung địa võng tới viên , mà tam hợp gặp thất sát , hoặc cùng thất sát đồng độ , chủ nhiều có tai họa ( như thái tuế tại cung thìn thiên la , thân tử thìn tam hợp , mà thìn , thân , tử một luận một cung nào có thất sát tọa thủ tức là ). Nếu như nguyên mệnh bàn là thất sát tọa mệnh hoặc tam phương có thất sát , thái tuế càng kị đứng hàng thứ bảy giết đi cung hoặc tam phương có thất sát tới cung , nếu như đi này lưu niên , tức là "Thất sát trùng phùng ", chủ đại hung , gặp đại hạn , tiểu hạn câu cát phương có giảm bên ngoài tai hoạ , trái lại đại tiểu nhị hạn trợ trụ vi ngược , là năm tất dữ nhiều lành ít , sự nghiệp đại bại , trọng giả Quan tai họa lao ngục , hay là tàn tật tử vong. Phàm đại hạn , tiểu hạn , thái tuế , đồng đều sợ đi thiên thương thiên sứ chi địa , sợ đi thiên không địa kiếp chi địa , sợ đi kình dương đà la chi địa , cùng Kình Đà xung chiếu chi địa. Sợ thoát hung hạn , sợ gặp hung hạn. Lại sợ thương sử , kiếp không , Kình Đà cũng giáp tuế hạn ( như trời khiến tại dần , thiên thương tại tí , tuế hạn tại sửu cung , tức là thương sử cũng giáp chi địa. Kình Đà giáp hạn cũng thế , bởi vì Kình Đà thủ mệnh , còn là hung , huống chi giáp hạn , đồng dạng thuộc hung ). Nhược gặp gỡ thuật tới điềm dử , muốn bình an vô sự hoặc tai hoạ giảm bớt , cần nhìn có hay không có thọ tinh tử vi , thiên đồng , thiên lương , tham lang tọa mệnh cung hoặc tại tuế hạn cung , nếu có thì khả giải hung. Phàm muốn tế đẩy , càng cần nhìn nguyệt giá trị ác sát , nhật giá trị ác sát , gia tăng góp hay không. Tóm lại phải lớn hạn , tiểu hạn , thái tuế cùng nguyệt , nhật , lúc sáu nhân , tham tường cát hung suy đoán tới. Luận đại tiểu hạn cùng thái tuế cát hung , cần phải rõ đại hạn cô độc cố thủ một mình , cát hung như thế nào; tiểu hạn cô độc cố thủ một mình , cát hung như thế nào; thái tuế cô độc cố thủ một mình , cát hung như thế nào. Tuế hạn câu hung thì hung. Lại chắm sóc tới lớn hạn cùng tiểu hạn gặp lại , cát hung như thế nào , đại hạn gặp thái tuế , cát hung như thế nào , tiểu hạn gặp thái tuế , cát hung như thế nào , đã định họa phúc. Lại nhìn thái tuế xung đại hạn , tiểu hạn , thái tuế xung dương , đà , thất sát , sau đó có đoạn cát hung. Tại phán đoán suy luận cùng năm vận khí lúc, nhất định phải coi trọng cấp Đinh ngôi sao cùng mậu cấp ngôi sao ( tức lưu niên tướng tiền chư tinh cùng lưu niên tuế tiền chư tinh , gọi tắt là lưu tinh ) được tác dụng. Quan sát lưu tinh phi nhập bản mệnh bàn các cung tình huống , lấy phi nhập nguyên cung mệnh làm chủ , phi nhập tam hợp cung cùng đối cung làm phụ , phán đoán suy luận một năm tạp tượng ( nơi đây tới nguyên cung mệnh là chỉ bản mệnh cung mệnh , mà không phải là thủ đại hạn cung mệnh hoặc lưu niên cung mệnh ) , tỉ như có đại hao ngôi sao phi nhập nguyên cung mệnh hoặc nguyên cung tài bạch , khả năng trên tiền tài có tổn thất hoặc giác đại chi tiêu , chỉ bối phi nhập nguyên cung mệnh phòng có tiểu nhân hãm hại. Các loại. Cần phải chú ý , lưu tinh chỉ khởi tác dụng phụ trợ , vẫn cần lấy đại hạn , lưu niên cung nội chư tinh cát hung cùng miếu hãm lấy tư cách chính đoạn.
Luận lưu niên động bàn: luận đoạn lưu niên thái tuế được cát hung lúc, lấy lưu niên chỗ ở cung vị lấy tư cách cung mệnh , xưng là "Lưu niên cung mệnh ", nghịch một cung là lưu niên được cung huynh đệ , lại nghịch một cung là lưu niên của cung phu thê , còn lại suy ra. Tỉ như lưu niên đi đến thìn cung , thì thìn cung là lưu niên cung mệnh , mão cung là lưu niên cung huynh đệ , dần cung là lưu niên cung phu thê , sửu cung là lưu niên cung tử nữ... , này xưng là "Động bàn ", cùng đại hạn động bàn đích nguyên lý hoàn toàn giống nhau. Nghiên cứu lưu niên cát hung lúc, phải đem lưu niên của đối cung cùng lưu niên được tam hợp cung lấy tư cách chỉnh thể , cũng kết hợp tứ hóa phi tinh , từ mà nhận định một năm vận khí , bên ngoài phán đoán pháp tắc cùng từ nguyên mệnh bàn nhìn cả đời đại cục phương pháp không khác nhiều. Như lưu niên địa chi là thìn , lưu niên liền tại cung thìn , ngoại trừ xem xét thìn sao cung diệu được cát hung bên ngoài , còn phải xem tử cung ( lưu niên được cung tài bạch ) , cung thân ( lưu niên được cung quan lộc ) , tuất cung ( lưu niên được cung thiên di ) , cũng hiểu biết một thân tại một năm này vận trình cát hung , thành tựu như thế nào ( lấy lưu niên cung vị tam phương tứ chính tổng thể phán đoán suy luận ) , bao quát tài vận như thế nào ( nhìn lưu niên được cung tài bạch ) , sự nghiệp như thế nào ( nhìn lưu niên được cung quan lộc ) , ra ngoài cát hung như thế nào ( nhìn lưu niên được cung thiên di ) , dĩ nhiên cũng có thể dòm tới trong năm đó , một thân huynh đệ như thế nào ( nhìn lưu niên được cung huynh đệ ) , tình yêu hôn nhân như thế nào ( nhìn lưu niên của cung phu thê ) , tử nữ tình huống như thế nào ( nhìn lưu niên được cung tử nữ ) , tình trạng cơ thể như thế nào ( nhìn lưu niên được cung tật ách ) , xã giao quan hệ tới như thế nào ( nhìn lưu niên được cung nô bộc ) , nhà ở cùng bất động sản như thế nào ( nhìn lưu niên được cung điền trạch ) , trạng thái tâm lý cùng phúc khí như thế nào ( nhìn lưu niên được cung phúc đức ) , phụ mẫu như thế nào ( nhìn lưu niên của phụ mẫu cung ) , các loại. Lúc này vẫn ứng lấy mỗi bên hạng a ngôi sao làm chủ , hạng 2 ngôi sao làm phụ , bính đinh mậu cấp ngôi sao phải làm làm tham khảo , nhất là không thể xem nhẹ cấp Đinh ngôi sao cùng mậu cấp ngôi sao ( tức lưu niên tướng tiền chư tinh cùng lưu niên tuế tiền chư tinh ) được tác dụng.
Luận lưu niên cùng sao tứ hóa: tại luận đoạn lưu niên lúc, ứng kết hợp sao tứ hóa tiến hành phán đoán suy luận. Lúc này sao tứ hóa bao quát bản can năm sinh được sao tứ hóa ( còn gọi là bản mệnh được sao tứ hóa ) , đại hạn chỗ cung thiên can được sao tứ hóa ( còn gọi là đại hạn được sao tứ hóa ) , lưu niên thiên can được sao tứ hóa ( còn gọi là lưu niên được sao tứ hóa ) ba loại. Bởi vì niên hạn sao tứ hóa được phi bố trí pháp tắc huyền diệu nhất , hết sức phức tạp cùng cao thâm , bản xử nữ chỉ giới thiệu trong đó cơ bản nhất mà nông cạn nội dung. Lúc này cần chú ý , bây giờ năm 1998 can năm chi là mậu dần , thì lưu niên thiên can là mậu , suy đoán âm lịch 1998 niên vận khí lúc, thì phải lấy mậu làm đến phi sao tứ hóa , mà không thể lấy trên mệnh bàn dần cung bản thân thiên can đến phi tứ hóa , tỉ như trên mệnh bàn dần cung của thiên can là giáp , không thể dùng giáp làm đến phi tứ hóa. Sáu mươi giáp tý cái luân hồi , năm nay mậu dần , sáu mươi năm sau lại gặp mậu dần năm , mặc dù đang nguyên trên mệnh bàn , cung vị cùng ở tại dần cung , lưu niên thiên can cũng giống nhau , đều là mậu , nhưng đại hạn phát sanh biến hóa , người lứa tuổi cũng phát sanh biến hóa , cho nên hai cái này mậu dần , chỗ chủ cát hung lại không được sẽ là giống nhau. Đồng thời , tử vi đấu sổ được lưu niên này đây mỗi một năm ngày đầu tháng giêng là một năm bắt đầu , ba mươi tháng chạp ( hoặc hai mươi chín ) là một năm kết thúc , mà không phải lấy lập xuân là bắt đầu.

Bản mệnh được sao tứ hóa cùng đại hạn được sao tứ hóa phía trước văn đã có luận thuật , như vậy lưu niên thiên can được sao tứ hóa rốt cuộc là như thế nào cùng trước lưỡng chủng sao tứ hóa kết hợp , vận dụng tại thực tế phán đoán bên trên đâu?
1 , luận đoạn lưu niên vận khí lúc, ứng lấy lưu niên được sao tứ hóa làm chủ , đại hạn được sao tứ hóa làm phụ , bản mệnh được sao tứ hóa làm làm tham khảo , nghiêm chỉnh mà nói , bản mệnh được sao tứ hóa đối lưu năm lực ảnh hưởng quá nhỏ.
2 , lưu niên được sao tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng: nếu như lưu niên cung mệnh , lưu niên cung mệnh của đối cung ( tức lưu niên cung thiên di ) , lưu niên cung mệnh được tam hợp cung ( tức lưu niên cung tài bạch cùng lưu niên cung quan lộc ) đều nghe theo liễu nên lưu niên được hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , thì nên năm ứng lấy cát đoạn , nếu như đồng thời lại gặp lưu niên được hóa kị , thì lại lấy cát xử nữ giấu hung mà nói , càng cần phải rõ xem xét ra sao cung hóa kị , để làm ra cụ thể phán đoán. Nếu như lưu niên được cung mệnh , cung thiên di , cung tài bạch , cung quan lộc không có đều nghe theo thượng lưu năm thiên can được hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , thì nên lưu niên bình thường. Nếu như lưu niên được cung mệnh , cung thiên di , cung tài bạch , cung quan lộc bên trong một cung gặp thượng lưu năm hóa kị , thì đầy đủ cung làm không lành mà nói. Tỉ như lưu niên cung mệnh có lưu niên được sao hóa kị phi nhập , thì nên năm vận khí không tốt , sẽ có không được như ý , tật bệnh , tranh chấp , không phải là các loại hung. Hoặc là lưu niên được cung thiên di có lưu niên được sao hóa kị phi nhập , thì nên năm ra ngoài bất lợi , hoặc ra ngoài có tai hoạ , không được như ý các loại. Hoặc là lưu niên được cung tài bạch có lưu niên được sao hóa kị phi nhập , nên năm tài vận bên trên liền có phân tranh , rủi ro , tiêu hao sự tình. Hoặc là lưu niên được cung quan lộc có lưu niên được sao hóa kị phi nhập , nên tuổi tác nghiệp thì sẽ không suông sẻ , phòng thất trách , thất nghiệp , trong công tác bất lợi tình huống xuất hiện. Ngoại trừ lưu niên cung mệnh được tam phương tứ chính bên ngoài , đối lưu năm cái khác cung vị cũng có thể bình chú đồng dạng nguyên tắc xử lý , tỉ như lưu niên của cung phu thê gặp lưu niên sao hóa kị phi nhập , ứng phòng thê tử sinh bệnh , có tai họa hoặc vợ chồng bất hòa , ly hôn , ở riêng các loại, đồng thời nên chú ý tình cảm vợ chồng.
3 , đại hạn được sao tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng: lưu niên là do đại hạn quản hạt , một bước đại hạn quản mười năm , mười năm này vận khí tốt tình trạng là từ đại hạn thống lĩnh. Cũng không phải nói , mười năm này mỗi một năm vận khí đều đi tốt, tài sứ việc này đại hạn trở nên tốt, hoặc là mười năm này hàng năm vận khí đều xấu , tài sứ việc này đại hạn trở nên xấu bắt đầu. Việc này đại hạn tốt, mà trong đó một ít lưu niên đi được xấu , tức là tốt bên trong có xấu , xấu nữa cũng xấu không tới nơi đó mất , hoặc là tạm thời xấu. Việc này đại hạn xấu , mà trong đó một ít lưu niên đi được tốt, tức là xấu bên trong có tốt, cho dù tốt cũng không khá hơn chút nào , hoặc là tạm thời tốt. Đại hạn đi được tốt, lưu niên cũng đi được tốt, tự nhiên là tốt hơn gia tăng tốt. Đại hạn đi được xấu , lưu niên cũng đi được xấu , tự nhiên là xấu càng thêm xấu , gặp xui xẻo, vận xui cực độ. Bởi vậy , đại hạn được sao tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng khá lớn. Nếu như lưu niên cung mệnh được tam phương tứ chính ( tức lưu niên cung mệnh , lưu niên cung thiên di , lưu niên cung tài bạch , lưu niên cung quan lộc ) tương ngộ bên trên đại hạn thiên can được hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , là gặp hóa kị , thì nên lưu niên êm xuôi , nhìn cung nào đạt được cát hóa , liền biết rốt cuộc là như thế nào cái êm xuôi pháp. Tỉ như đại hạn thiên can hóa lộc nhập lưu niên được cung quan lộc , thì nên tuổi tác nghiệp trong công tác liền được cát lợi ý tưởng cùng vượt trội biểu hiện , mà lúc này , không cần mất so đo lưu niên được cung quan lộc đang bản mệnh bàn thuộc cái gì cung. Nếu như lưu niên được tam phương tứ chính gặp đại hạn thiên can được hóa kị , thì năm này sẽ không ứng tác cát đoạn , cung nào gặp hóa kị chính là biệt cung nào bất lợi , như lưu niên cung mệnh gặp đại hạn được hóa kị , thì nên niên vận khí thì sẽ không thông thuận , liêm trinh hóa kị phòng sinh bệnh hoặc huyết quang , thiên cơ hóa kị e rằng có bất lợi ba động vân vân, mà lúc này , đừng đi quản lưu niên cung mệnh đang bản mệnh bàn thuộc cái gì cung.
4 , lưu niên được sao tứ hóa biệt đại hạn được ảnh hưởng: đại hạn được sao tứ hóa đối lưu năm có tác dụng lực , mà năm xưa được sao tứ hóa biệt đại hạn cũng có tác dụng lực , nếu như lưu niên được sao hóa kị phi nhập đại hạn cung , chủ nhiều là năm có tai họa , phi nhập đại hạn của cung phu thê hoặc cung lộc cung , nên chú ý quan hệ vợ chồng , yêu đương nhân sợ bị gặp thất tình sự tình , trong công tác cũng sẽ xuất hiện bất lợi. Cái khác có suy một ra ba , tự hành lĩnh ngộ.
5 , lưu niên được sao tứ hóa đối bản liều mạng mà ảnh hưởng: lưu niên được sao tứ hóa đối bản mệnh có sức ảnh hưởng , nhưng lực ảnh hưởng không được là rất lớn. Mà trên thực tế lúc này trọng điểm ứng đặt ở bản mệnh cung cùng cung thiên di , lưu niên hóa cát nhập bản mệnh cung cùng cung thiên di , chủ cát. Lưu niên hóa kị nhập bản mệnh cung cùng cung thiên di , chủ hung. Lưu niên tứ hóa nhập bản mệnh cung và tập liều mạng mà cung thiên di ngoại trừ các cung , cơ hồ biệt nên niên vận khí cát hung không có ảnh hưởng gì.
6 , bản mệnh được sao tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng: bản mệnh được sao tứ hóa ( tức can năm sinh được tứ hóa ) đối với đại hạn có tác dụng , đối lưu năm ( chứa lưu năm trở xuống ) cơ bản không thấu đáo tác dụng lực.

4 , lưu nguyệt lưu nguyệt bắt đầu pháp: tử vi đấu sổ trên mệnh bàn ghê gớm suy tính mỗi một tháng cát hung như thế nào , suy tính nguyệt vận trước hết cầu xuất lưu niên đẩu quân. Phương pháp đang trên mệnh bàn tìm tới lưu niên địa chi chỗ ở cung vị , tại đó cung vị bắt đầu tháng giêng , nghịch sổ đến bản nhân tháng sinh ngăn , lại từ chỗ ngăn chính là cái kia cung vị đồ mở nút chai lúc, thuận số đến bản thân sinh thời ngăn , lúc này dừng lại cung vị tức là nên lưu niên được đẩu quân chỗ. Hoặc là có trước đè lên thuật phương pháp trước cầu xuất đấu quân năm tí , lại từ đấu quân năm tí chỗ cung vị đồ mở nút chai , thuận hành đến muốn hỏi bốc được lưu niên địa chi ngăn , tức là nên lưu niên được đẩu quân chỗ. Lưu niên đẩu quân nơi cư trú cung vị là nên lưu niên tháng giêng , thuận hành một cung là tháng hai , lại thuận hành một cung là ba tháng... Mãi cho đến tháng mười hai , một tháng đi một cung , tuần hoàn mệnh bàn một vòng. Như gặp trong lưu niên có tháng nhuận , thì lại lấy nên tháng nhuận được mười lăm ngày phân giới , hơn nửa tháng làm trước một tháng , nửa tháng kế tiếp làm hậu một tháng.
Luận lưu nguyệt cát hung: đẩu quân mỗi khi trải qua một tháng thuận hành một cung , bên ngoài mỗi tháng cát hung xem pháp hoàn toàn cùng với đại tiểu hạn , gặp cát thủ chiếu thì làm cát luận , nếu không hung đoạn , hoặc cát nhiều hung ít , hoặc dữ nhiều lành ít , hoặc cát hung nửa nọ nửa kia. Tại phán đoán suy luận mỗi tháng vận khí lúc, nhất định phải coi trọng đinh mậu cấp ngôi sao ( lưu niên tướng tiền chư tinh cùng lưu niên tuế tiền chư tinh , tức lưu tinh ) được tác dụng. Quan sát 24 khỏa lưu tinh phi nhập lưu nguyệt cung vị tình huống , lấy phi nhập lưu nguyệt cung mệnh làm chủ , tam hợp cung cùng đối cung làm phụ tiến hành phán đoán suy luận. Lưu tinh chỉ khởi tác dụng phụ trợ , nếu cung nội được chủ tinh miếu vượng , rất có cát tinh đồng cung , gia tăng biết , dù cho lưu tinh bên trong có hung tinh nhập chủ , cũng không có cái gì thật lo lắng cho được. Nhưng là cung nội chi chủ ngôi sao là lạc hãm , lại có mấy cái hung tinh đồng cung , gia hội , rất có lưu tinh bên trong hung tinh làm chủ lời nói, chuyện phiền toái sợ sẽ có gia tăng.
Luận lưu nguyệt động bàn: lưu nguyệt đi đến được cung vị là lưu nguyệt cung mệnh , nghịch một cung là lưu nguyệt huynh đệ cung... . . . , bên ngoài nguyên lý cùng đại hạn , lưu niên thái tuế động bàn nguyên lý giống nhau. Luận lưu nguyệt cùng sao tứ hóa: đang đẩy nguyệt vận lúc, cũng nên kết hợp sao tứ hóa tiến hành phán đoán suy luận. Mà lúc này sao tứ hóa , ứng lấy lưu niên thiên can được tứ hóa làm chủ , lưu niên thiên can được sao tứ hóa đối lưu tháng lực ảnh hưởng lớn nhất , tiếp theo phải cân nhắc đại hạn được sao tứ hóa , đại hạn được sao tứ hóa đối lưu tháng cát hung cũng có góc sức ảnh hưởng lớn.
5 , lưu nhật lấy lưu nguyệt chỗ ở cung vị khởi mùng một , theo chiều kim đồng hồ xoay tròn , một ngày đi một cung , từ lần đầu tiên đến ba mươi , lần lượt mỗi cung tuần qua. Như lưu nguyệt cung tại dần cung , thì nên đầu tháng một cũng tại dần cung , mùng hai tại mão cung , lớp 10 tại cung thìn... . Dĩ nhiên lưu nhật chỗ ở cung vị sẽ xuất hiện chồng lên nhau tình huống , như lúc ban đầu vừa cùng ngày mười ba , ngày hai mươi lăm , mùng hai cùng mười bốn ngày , hai mươi sáu ngày... Phải trùng điệp tại một cung. Rõ ràng nhưng , lần đầu tiên cùng mười ba , ngày hai mươi lăm được cát hung chắc chắn sẽ không , một thân chỗ tương ngộ sự tình cũng không tương ngộ cùng , mà chảy nhật cung vị lại tại cùng một vị trí , đồng thời tuế hạn cùng lưu nguyệt nơi ở lại không có phát sinh biến hóa , cái này xuất hiện mâu thuẫn , khó mà tự viên kỳ thuyết. Về phần giải quyết như thế nào vấn đề này , cổ nhân không có nói. Là điều hòa mâu thuẫn này , người thời nay có nhiều phát minh , nhưng cái khó lấy nói cũng có lý , đồng thời dùng cho thực tiễn thường có cho phép. Bản nhân cho rằng , nên kết hợp lưu nhật của thiên can tiến hành suy tính. Nhưng cái này thủy chung là trong tử vi đẩu số khó mà cái điều đình khó khăn. Nhân sự to và nhiều , những thứ kia thật nhỏ sự việc vốn là không thể toàn bộ đẩy ra được , lưu nhật trở xuống, lại tựa như quá tinh cầu , nhược siêng năng ở đây, có "Chìm đắm như thuật số" tới ngại , không phải hành vi quân tử. Giới hạn trong học thức , nơi đây không thể xâm nhập giảng thuật.
6 , lưu thời lấy lưu nhật rơi cung vị đồ mở nút chai lúc, thuận hành một cung là giờ sửu , do tử đến hợi , một canh giờ đi một cung , một ngày đi xong mười hai cung , ghê gớm dòm biết mỗi canh giờ vận khí đi ở mệnh bàn cung nào , cát hung như thế nào.

 

Đại hạn:

Làm ngươi xem xong rồi cố định mệnh bàn các cung vị trí tới đặc tính về sau, đầu tiên phải chắm sóc tới lớn hạn của xu thế , tức đại hạn tới cung vị , giữ cung mệnh lấy đại hạn được cung vị nhìn tới ( mệnh bàn tinh viên tới chuyển di ) , cái khác các cung đi theo Chuyển động cố định mệnh bàn tinh diệu toàn bộ bất động , chỉ có cung vị động. Lại định tam phương tứ chính , như đại hạn nhập tử vị trí , tức mượn tử vị trí là sau này mười năm mệnh cung , thân vị trí là tài cung , thìn vị trí là cung lộc , ngọ là thiên di , tăng thêm đại hạn can cung lộc tồn cùng sao tứ hóa ( khôi , việt không cần ) lấy nhìn cố định bàn chi yếu lĩnh , đi xem đại hạn trong vòng mười năm chi hành vận cát hung cùng các cung biến hóa mà phân biệt đoạn tới.

Tiểu hạn:

Phân tích xong liễu mười năm đại hạn hành vận cát hung về sau, nhìn tiếp tiểu hạn , tiểu hạn này đây chi năm sinh đến bắt đầu tính như dần ngọ tuất lấy thìn cung bắt đầu một tuổi , nam như ý nữ nhân nghịch là không đoạn vận hành , tiểu hạn nơi cư trú cung vị , tức là đầy đủ cung vị trí năm đó cung mệnh , lấy chắm sóc tới lớn hạn đồng dạng yếu lĩnh đến xem , nên lưu niên bản thân tới vận hành , định ra tam phương tứ chính về sau, lại thêm đầy đủ cung tới can cung tứ hóa ( khôi , việt không cần ) , nhìn Tinh tường lộc tồn , dương , đà cùng sao tứ hóa rơi vào tiểu hạn được cái gì cung vị , lại xem thêm là lớn hạn được cái gì cung vị , cung mệnh là lớn hạn được cái gì cung vị , cung vị tới đặc tính cần lưu ý , như tiểu hạn được mệnh Cung nhược rơi vào đại hạn được cung quan lộc , ứng đặc biệt lưu ý sự nghiệp hoặc phu thê phương diện sự tình , lấy nhìn cố định bàn đích yếu lĩnh đến phân tích tiểu hạn được mệnh bàn , tức có thể nhìn ra nên năm bản thân hành vận tới thuận nghịch cùng cát hung.

Thái tuế:

Này đây trời cao ban cho mỗi người , hoàn cảnh chung quanh biến hóa là ngoại lai nhân tố , thượng thiên cho mỗi người giống nhau tới phân lượng , nhưng mỗi người hưởng , bởi vì thụ mỗi người tới vận hạn mà có chỗ bất đồng tạo hóa , nói cách khác thái tuế được cung vị Cùng tứ hóa đều như thế , nhưng đối với người ảnh hưởng lại không giống nhau lắm , thái tuế lưu niên được cung mệnh lấy lưu niên địa chi nơi cư trú tới cung vị là mệnh viên , lại lấy mệnh viên tam phương tứ chính đến xem cùng năm thái tuế lưu niên đối với chính mình vận trình tới Trình độ ảnh hưởng.

1. Xem trước thái tuế rơi vào cố định mệnh bàn cái gì cung vị.

2. Thái tuế được tứ hóa muốn dùng thái tuế được mệnh bàn làm chủ.

3. Thái tuế lộc tồn , dương , đà , khôi , việt thì cần lấy tiểu hạn được mệnh bàn làm chủ.

4. Thái tuế mệnh bàn lấy tam phương tứ chính tinh diệu tốt hay xấu mạnh mẽ yếu đến phân.

Lưu nguyệt:

Lưu nguyệt phân thái tuế lưu nguyệt ( chủ ngoại lai nhân làm ) , tiểu hạn được lưu nguyệt ( bản thân tới vận trình ) lưỡng chủng , phân rõ trong ngoài , mỗi người có chức vụ riêng , thái tuế được lưu nguyệt cố định lấy dần cung bắt đầu tháng giêng , lấy thái tuế lưu nguyệt tới cung Làm lên tứ hóa , lấy dần cung bắt đầu tháng giêng mệnh viên , này thuận hành cùng phân tích yếu quyết cùng thái tuế lưu niên luận pháp tướng cùng. Tiểu hạn lưu nguyệt từ đẩu quân nơi cư trú tới cung vị bắt đầu tháng giêng từ chỗ tưới tới cung vị được cố định can chi Bắt đầu tứ hóa , hóa đầy đủ cung vị trí là lưu nguyệt mệnh viên nhìn nên nguyệt chi vận trình cát hung.

1. Tiểu hạn được sao tứ hóa cùng Kình Đà rơi cung vị , đẩu quân lưu nguyệt gặp tới cần đặc biệt lưu ý.

2. Đại hạn hoặc tiểu hạn đi cung vị , chính tinh nếu như gặp phá hoặc lạc hãm lúc đặc biệt chú ý lưu niên tiểu tinh tới đặc tính , cùng chỗ chủ sự tình.

Lưu nhật:

Thái tuế lưu nhật lấy ngũ hổ độn pháp suy tính hoặc tham chiếu lịch vạn niên là được, tiểu hạn lưu nhật lấy lưu nguyệt nơi cư trú biết cung vị khởi mùng một , thuận hành suy tính như lưu nguyệt tại ngọ cung , ngọ tức lần đầu tiên , vị cung tức mùng hai. . . ... . . . .

Lưu thời:

Lấy tiểu hạn lưu nhật đồ mở nút chai lúc ( thái tuế lưu nhật không tính lưu thời ) , như ý đồng hồ phương hướng suy tính , như lúc ban đầu một tại ngọ cung , giờ tý tức tại ngọ cung , giờ sửu tức vị cung. . 


Tác giả: Admin | Đã xem: 369

  • Điểm trung bình của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

    Click để đánh giá bài viết

Từ khóa: Tử vi đấu sổ được hành hạn,