Lịch âm dươngToday

Giải đáp tư vấn

Câu hỏi mới nhất

Bếp cung Khảm thì hoá giải thế nào.
Nghiêm Tuấn Anh
tuananhnghiem@gmail.com

Xin hỏi tôi tuổi Kỷ dậu 1969. Bếp nhà tôi ở cung Khảm. Tựa Bắc hướng Nam. Cửa nhà tôi hương Chính Đông. Vậy bếp đặt như vậy có vấn đề j không ạ.
Xin trân trọng cảm ơn. Xem tiếp

Vào Thứ Sáu hàng tuần, Click vào đây để đặt câu hỏi, vấn đề của bạn sẽ được Cô Ngọc Cầm tư vấn hoàn toàn miễn phí (dành cho 2 câu hỏi sớm nhất)

  • Sáng tạo vận tốt
Thứ năm 14/06/2018

Danh sách số Vinaphone cát tường theo từng tuổi

Bạn muốn chọn số sim Vinaphone có thể giúp bạn bổ khuyết Bát tự, nhưng phải đẹp và dễ nhớ nữa ... Fengshuiexpress.net có sãn danh sách số để bạn chọn nhé!

Thật tiện lợi khi chọn sim phong thủy có thể giúp mình cải vận, lại vừa được chọn trước cơ. 

Hợp lý mà, Cô Ngọc Cầm đã chọn sẵn cho bạn 1 danh sách sim số, bạn chỉ việc chọn thôi nhé!

TUỔI TÝ :
 

Bát tự

Số sim

Công dụng

Giá

Sinh từ 19/02 - 04/05 Dương lịch: Khuyết Kim

0888.4048.05

Tiểu nhân không thể hại được

658,000

Sinh từ 5/5 - 07/8 Dương lịch: Khuyết Thủy

0944.562.602

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

658,000

0889.514.218

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

658,000

Sinh từ 8/11 - 18/02 Dương lịch: Khuyết Hỏa

0889.311.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.931.9054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.614.6054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.7033.814

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.6628.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.669.0154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.364.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.9390.154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.848.1154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.373.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.372.154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.932.0054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.346.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.337.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.336.154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.327.154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0945.228.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.258.2054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.52.802.54

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.162.8854

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.3425.974

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0941.653.614

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.968.9514

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0888.4050.42

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0945.270.642

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.698.6742

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0943.411.674

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.934.5154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0944.39.4842

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0941.51.68.54

Vận đỏ đến (Vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng sẽ có nhiều cơ hội và vận may hơn)

950,000

0886.534.054

Vận đỏ đến (Vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng sẽ có nhiều cơ hội và vận may hơn)

950,000

094.6061.054

Vận đỏ đến (Vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng sẽ có nhiều cơ hội và vận may hơn)

950,000

0944.269.054

Vận đỏ đến (Vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng sẽ có nhiều cơ hội và vận may hơn)

950,000

0888.334.054

Vận đỏ đến (Vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng sẽ có nhiều cơ hội và vận may hơn)

950,000

094.345.3902

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

950,000

088.931.4402

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

950,000

0889.342.302

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

950,000

094.5956.314

“Phát phúc sinh tài”, thường được của bất ngờ, tài lộc ngoài dự kiến.

950,000

0944.237.054

“Phát phúc sinh tài”, thường được của bất ngờ, tài lộc ngoài dự kiến.

950,000

0944.291.054

“Phát phúc sinh tài”, thường được của bất ngờ, tài lộc ngoài dự kiến.

950,000

094.6069.642

“Phát phúc sinh tài”, thường được của bất ngờ, tài lộc ngoài dự kiến.

658,000

Sinh từ 8/8 - 07/11 Dương lịch: Khuyết Mộc

0889.3040.54

Vợ chồng hòa hợp

950,000

0889.384.054

Vợ chồng hòa hợp

950,000

0947.066.854

Vợ chồng hòa hợp

950,000

0889.473.154

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

0945.3731.54

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

0941.721.054

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

094.710.5654

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

088.9483.154

Hợp thời thế (gặp thời)

950,000

088.9484.054

Hợp thời thế (gặp thời)

950,000

0943.457.953

Vợ chồng hòa hợp

658,000

094.888.1921

Hợp thời thế (gặp thời)

658,000

 

 
TUỔI SỬU :
 

Bát tự

goi

Công dụng

Giá

Sinh từ 5/5 - 07/8 Dương lịch: Khuyết Thủy

0889.514.201

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

950,000

094.2744.970

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

950,000

0889.531.400

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

950,000

094.8943.810

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

950,000

0941.896.810

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

950,000

0889.573.149

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

950,000

0889.574.200

Phát đạt, hoạch tài

950,000

0947.203.910

Phát đạt, hoạch tài

950,000

088.6064.201

Phát đạt, hoạch tài

950,000

0948.158.170

Phát đạt, hoạch tài

950,000

0889.543.149

Phát đạt, hoạch tài

950,000

0889.534.201

Vợ chồng đồng tâm, cùng hạnh phúc, kề vai sát cánh

950,000

0889.53.17.58

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

658,000

0889.56.49.58

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

658,000

0889.514.218

Quý nhơn giúp đỡ, Phát đạt, hoạch tài

658,000

Sinh từ 8/11 - 18/02 Dương lịch: Khuyết Hỏa

0889.311.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.931.9054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.614.6054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.6628.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.669.0154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.364.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.9390.154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.848.1154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.373.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.372.154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.932.0054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.346.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.337.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.336.154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0889.327.154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0945.228.054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.258.2054

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.52.802.54

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.162.8854

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0888.4050.42

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0945.270.642

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

094.698.6742

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

088.934.5154

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0944.39.4842

Mạnh khỏe, tấn tài lộc, ngày càng thịnh vượng (làm 1 ăn 10)

1,940,000

0941.51.68.54

Vận đỏ đến (Vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng sẽ có nhiều cơ hội và vận may hơn)

950,000

0886.534.054

Vận đỏ đến (Vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng sẽ có nhiều cơ hội và vận may hơn)

950,000

094.6061.054

Vận đỏ đến (Vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng sẽ có nhiều cơ hội và vận may hơn)

950,000

0944.269.054

Vận đỏ đến (Vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng sẽ có nhiều cơ hội và vận may hơn)

950,000

0888.334.054

Vận đỏ đến (Vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng sẽ có nhiều cơ hội và vận may hơn)

950,000

0944.237.054

“Phát phúc sinh tài”, thường được của bất ngờ, tài lộc ngoài dự kiến.

950,000

0944.291.054

“Phát phúc sinh tài”, thường được của bất ngờ, tài lộc ngoài dự kiến.

950,000

094.6069.642

“Phát phúc sinh tài”, thường được của bất ngờ, tài lộc ngoài dự kiến.

658,000

Sinh từ 8/8 - 07/11 Dương lịch: Khuyết Mộc

0889.364.201

Vợ chồng hòa hợp

950,000

088.9398.301

Vợ chồng hòa hợp

950,000

088.9408.301

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

094.2629.801

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

088.9488.301

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

0889.3040.54

Vợ chồng hòa hợp

950,000

0889.384.054

Vợ chồng hòa hợp

950,000

0947.066.854

Vợ chồng hòa hợp

950,000

0889.473.154

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

0945.3731.54

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

0941.721.054

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

094.710.5654

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

950,000

088.9483.154

Hợp thời thế (gặp thời)

950,000

088.9484.054

Hợp thời thế (gặp thời)

950,000

094.888.1921

Hợp thời thế (gặp thời)

658,000

 
 
TUỔI DẦN : cuối Tam Tai
 
 
 
TUỔI MÃO :
 
 
 
TUỔI THÌN :
 
 
 
TUỔI TỴ :
 
 
TUỔI NGỌ : cuối Tam Tai
 
 
 
TUỔI MÙI :
 
 
 
TUỔI THÂN :
 
 
 
TUỔI DẬU :
 
 
 
TUỔI TUẤT : cuối Tam Tai
 
 
TUỔI HỢI :
 
 

Tác giả: Ngọc Cầm | Đã xem: 1066

  • Click để đánh giá bài viết

Từ khóa: