Phong thủy chuyển vận - Fengshuiexpress.net - 091 421 0008

http://fengshuiexpress.net

Căn duyên tiền định của Vợ tuổi ẤT HỢI

Căn

Căn duyên tiền định của Vợ tuổi ẤT HỢI

Nữ tuổi ẤT HỢI chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc.Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định Gái tuổi ẤT HỢI sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.
Căn duyên tiền định của Vợ tuổi ẤT HỢI
1.Đại kỵ hợp hôn.
 
VỢ tuổi  Ất Hợi Chồng tuổi Nhâm Thân
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)
 
VỢ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Canh Thân
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)
  
Lưu ý: Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.
Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc  chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi  này  trai  hay  gái  khi  có    đôi  bạn  số định gặp người  bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.
Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 11, 8, 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

 
2.Hợp hôn tốt Ở đặng.
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi ẤT HỢI
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời  giải: Chồng  tuổi  này  gặp  người  vợ  tuổi  này ở đời  với  nhau không đặng  tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt, phải chịu cảnh  thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng ít đặng hòa hạp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên.
                                                                     
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng, hào tài  phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ hiền, vui vẻ, tánh sáng, có  số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cung có phần hạp, ở đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ
  
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi TÂN MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, có thiểu phước thì đặng khá, sắp đặt trong ngoài đều yên thuận, hào tài  phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý, chung ở với nhau làm ăn đặng trở nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kể.
  
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời  giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng  tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói,tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố cũng đặng làm nên.
  
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, sắp đặt trong nhà đều thuận ý, hào tài  thịnh vượng hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo  giữ tiền tài, miệng hay rầy nói, tánh ý vợ chồng hay tương xung, lời tiếng ít hạp, nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại.
  
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi MẬU THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận, hào tài tương vượng hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ  tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
  
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi ĐINH MẸO
(Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số  Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm, ở với nhau làm ăn đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên thương lẫn chung lo với nhau.
  
VỢ tuổI ẤT HỢI Chồng tuổI BÍNH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt  Phú  Quý vợ chồng như có phước  hưởng  giàu  sang,  còn  thiểu  phước  thì đặng khá, vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh  người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn  tuổI, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chí đáng kỵ.
  
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi ẤT SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.
Tánhngười vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở nên kiên cố làm ăn đặng.
  
VỢ tuổI ẤT HỢI Chồng tuổI GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI)
Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh  người  vợ  hiền,  có  duyên,  tánh  sáng,  có  số  tạo  giữ  tiền  từ  ngày  lớn  tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.
 
VỢ tuổI ẤT HỢI Chồng tuổi BÍNH TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn buổi đầu bình thường đến sau mới tốt, trong ngoài sắp đặt yên thuận, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

 
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi ĐINH SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số  Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, lòng hay lo tính, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi MẬU DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi  cũng dễ, hào tài  tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc, ít đặng hạp ý, ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên thương lẫn với nhau.
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi KỶ MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên .
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi CANH THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo  giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn ngày hậu đặng nên.
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi TÂN TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài th ạnh v ư ợng, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo  giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.
 
Vợ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi NHÂM NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh hi ền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi QUÍ MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung lo làm ăn tốt.
 
VỢ tuổi  ẤT HỢI Chồng tuổi ẤT DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ,
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở làm ăn mới đặng nên nhà.
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh  tình  chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp.
  
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi TÂN DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi,
miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung sống làm ăn tốt.
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, việc làm ăn đặng nên.
 
VỢ tuổi ẤT HỢI Chồng tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng  hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng bình thường.
                                                                                
Dương Công Hầu
                                                         Fengshuiexpress.net chúc các bạn hạnh phúc!
 

Tác giả bài viết: Admin

URL của bản tin này: http://fengshuiexpress.net/bai-viet/Can-duyen-tien-dinh-cua-Vo-tuoi-AT-HOI-20130521081805.html
phongthuy@fengshuiexpress.net